1 januari 2024 is nieuwe invoeringsdatum Wkb

De nieuwe beoogde invoeringsdatum voor de Omgevingswet – en daarmee ook de Wkb – is 1 januari 2024. Minister de Jonge pleit voor snelle duidelijkheid. Bouwend Nederland ook. De Eerste Kamer stemt naar verwachting op 14 maart.

In een recente brief aan de Eerste en Tweede Kamer schrijft de minister over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet, die al meerdere malen is uitgesteld. Vooral omdat de benodigde ICT – het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) – nog niet goed genoeg werkte of getest bleek.

Uit bestuurlijk overleg met gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UVW) in januari blijkt dat “interbestuurlijk is vastgesteld dat er voldoende vertrouwen is dat het DSO technisch voldoende gereed is voor inwerkingtreding.” Om de praktijk voldoende voorbereidingstijd te geven – minimaal een half jaar is wenselijk – is de beoogde datum op 1 januari 2024 gezet.

Voorbereiden op Wkb
De Wkb heeft als doel de positie van de (particuliere) opdrachtgever ten opzichte van de aannemer te verbeteren. Hiermee moeten de faalkosten op termijn moeten afnemen, de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren. Maar hoe schakel je over van het traditionele bouwtoezicht naar bouwen onder kwaliteitsborging? Je leert het tijdens de online cursus Wkb actueel van Online Bouw Academie.

Lees ook: Omgevingswet en Wkb gaan definitief in op 1 januari 2024

Bouwend Nederland

De minister heeft ook overlegd met het bedrijfsleven, dat achter de datum van 1 januari staat. Zo schrijft Bouwend Nederland: “Vanuit een brede vertegenwoordiging van het bedrijfsleven hebben we gezegd dat de testsessies en de met bedrijven doorlopen MKB-toets ons het vertrouwen geven dat het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) op 1 januari 2024 voldoende functioneert. De minister heeft in een persoonlijk gesprek met onder andere onze voorzitter Maxime Verhagen toegezegd dat een paar punten nog vóór inwerkingtreding worden opgelost. Gezien de voortgang in de afgelopen maanden hebben wij daar vertrouwen in.”

‘Snelle duidelijkheid’

De Jonge pleit in de brief voor snelle duidelijkheid van de beide Kamers. Want “het ontbreken van (…) zekerheid doorkruist momenteel de verdere activiteiten ten behoeve van de inwerkingtreding van de Omgevingswet”, schijft de minister. “Tijdige duidelijkheid betekent niet alleen voorbereiding van zes maanden, maar ook snel duidelijkheid dat het 1 januari 2024 wordt. Daarom vragen we gezamenlijk aan uw Kamer om zo spoedig mogelijk het KB te behandelen. Hoe eerder, hoe beter.”

Bouwend Nederland vraagt hetzelfde: “Als de beide Kamers spoedig instemmen met het Koninklijk Besluit, dan hebben onze leden nog ruim een half jaar om zich voor te bereiden en te oefenen met het nieuwe digitale stelsel.”

De Eerste Kamer debatteert naar verwachting op 7 maart over de beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet. Stemming is dan een week later, op 14 maart.

Subsidie voor oefenen

Bouwbedrijven die willen oefenen met de Wkb kunnen daar subsidie voor aanvragen. Per proefproject is maximaal 6000 euro beschikbaar om kosten te dekken. Een voorwaarde is onder meer dat het een proefproject is waar alle partijen aan mee doen. Naast de aannemer dus ook de gemeente, de kwaliteitsborger en het liefst ook de opdrachtgever. Elk van deze partijen kan de subsidie voor het proefproject aanvragen.

Auteur: Paul Diersen

Dit artikel verscheen eerder op Aannemervak.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen