Waarom leren en opleiden ook voor ZZP-ers en uitzendkrachten nuttig is

Net als werknemers in loondienst is ontwikkelen en bijscholen binnen een functie ook voor uitzendkrachten een ZZP-ers in de bouw belangrijk. De scholingsbereidheid bij ZZP-ers in de bouw blijft achter. De wil is er wel, maar soms is er een motivatieprobleem. Hoe faciliteer je leren en opleiden het beste?

Een leven lang leren geldt voor iedereen. Medewerkers binnen alle sectoren willen zich kunnen ontplooien. Dat geldt natuurlijk ook voor uitzendkrachten en ZZP-ers.

Uitzendorganisaties die de mogelijkheid geven tot verdere ontplooiing van flexkrachten, zullen meer worden gewaardeerd. De kans dat je daarmee medewerkers langer behoudt, is dan reëel aanwezig. Kijkend naar verschillende onderzoeken zijn de meeste medewerkers binnen alle sectoren bereid om zich te laten (bij)scholen of ontwikkelen.

De wil om te leren is er

Als werknemers wordt gevraagd waarom ze een cursus, training of opleiding volgen, blijkt dat bijna twee op de drie werknemers dat doet met het oog op de korte termijn. Ze willen beter worden in de huidige baan. Een derde kijkt wat verder vooruit en doet ook cursussen en opleidingen met het oog op veranderingen in de huidige baan of toekomstig werk.

Merendeel werknemers wil bijleren om huidige werk beter te kunnen doen

Bron: NEA, TNO/CBS

Steeds meer ZZP-ers volgen een cursus

Uit gegevens van de Sociaal-Economische Raad over formeel en informeel leren tijdens je loopbaan komen een aantal interessante details naar voren over Nederland. Werknemers nemen per saldo vaker deel aan cursussen en opleidingen dan zzp’ers. Maar over een langere periode genomen is ook te zien dat de deelname van werknemers aan recente cursussen of opleidingen iets is gedaald tot onder de 50 procent, terwijl dit percentage bij zzp’ers een stijgende lijn vertoont richting de 45 procent in de periode tot 2020.

Bij de zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) is het percentage dat in 2020 een opleiding heeft gevolgd 46%. Hier lijkt zich sinds 2014 een licht positieve trend af te tekenen, hoewel 2020 in verband met de pandemie een bijzonder jaar is. Of de stijgende lijn blijft, zal nog moeten blijken.

Scholing ZZP-ers in de bouw blijft achter

Bij de uitsplitsingen naar subgroepen is bij zzp’ers blijkt dat lager opgeleide zzp’ers (27% vs. 53% hoog opgeleide zzp’ers), zzp’ers in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder (36% vs. 53% in de leeftijdscategorie 15-34 jaar) en zzp’ers werkzaam in de handel (26%), bouw (35%) en landbouw (38%), in 2020 minder vaak opleidingen of cursussen hebben gevolgd.

Bron: NEA en ZEA: TNO, CBS

Motivatieprobleem

ZZP-ers zullen een manier moeten vinden om zichzelf te motiveren. Bijblijven en goede kwaliteit leveren lijken in deze tijd belangrijke voorwaarden. Wat in het voordeel werkt is dat de bevlogenheid en het ervaren van autonomie bij ZZP-ers hoog is. Voor het motiveren van uitzendkrachten kunnen daarentegen uitzendorganisaties een rol spelen. Uitzendkrachten zijn schaars. Door actief bezig te zijn met opleidingen aanbieden ontstaat er een grotere binding met het werk wat ze doen en krijgen ze bovendien betere skills. Uitzendkrachten laten leren kan uitdagend zijn. Alleen motiveren om opleidingen te volgen, trekt mensen niet over de streep. Wat extra begeleiding is, net als bij eigen medewerkers, bij uitzendkrachten misschien nog wel belangrijker.

4 Tips om uitzendkrachten te motiveren

  1. Maak uitzendkrachten goed duidelijk welke competenties nodig zijn voor de uitoefening van diverse functies.
  2. ‘Verkoop’ opleidingen op een positieve manier: ‘als jij van je vak houdt, dan kun je op deze manier nog beter worden’.
  3. Zorg dat je uitzendkracht zich gemakkelijk voor trainingen kan opgeven.
  4. Zorg voor één centraal platform dat in tien minuten is ingevuld, zonder gedoe met allerlei verschillende digitale systemen.

Welke leermethode werkt?

Mensen leren 10% klassikaal, 20% van een mentor en 70% in de praktijk (learning on the job). Kies daarom voor blended learning. Een mix van leren online en in de praktijk. Voor mensen die dezelfde, relevante informatie moeten kennen is een e-learning (online training) de beste oplossing om deze informatie gemakkelijk, snel en effectief over te brengen op de deelnemers.

Bronnen: SER, Flexmarkt

Lees ook: Dit zijn de 8 beloftes van Online Bouw Academie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen