Resultaatgericht Samenwerken

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
125

Benodigde studietijd: 4 uur

De online cursus Resultaatgericht Samenwerken (RGS) introduceert je in effectief samenwerken in gevelonderhoud. Steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers omarmen Resultaatgericht Samenwerken. De ontwikkelingen in de markt zorgen ervoor dat zij efficiënter, effectiever en slimmer met de beschikbare middelen bij gevelonderhoud moeten omgaan. Resultaatgericht samenwerken is een werkwijze die hieraan bijdraagt. De E-learning is op het niveau van MBO+ en bestaat uit vijf modules met telkens een aantal lessen.

Onderwerpen

Bij RGS is de focus meer gericht op het gewenste resultaat voor de langere termijn, dan op de laagste prijs op korte termijn. De online cursus maakt aan de hand van het gebrek houtrot duidelijk dat het samenwerken in de praktijk en de veranderde rol van de opdrachtgever en de opdrachtnemer successen en teleurstellingen kent. Deze online cursus is een introductie in RGS met de volgende onderwerpen.

 • Introductie
  • Wat is RGS?
  • Wat zijn de verschillen met traditionele processen?
 • Aanbieding
  • Hoe kom je tot een aanbieding aan de hand van het gebrek houtrot?
 • Uitvoering
  • Wie vervult welke rol binnen een RGS-project?
 • Oplevering
  • Wie doet wat tijdens een oplevering?
  • Hoe controleer je de geleverde kwaliteit?
 • Beheer
  • Hoe meet en volg je een prestatie in de beheerfase?

Daan de Jeu, mede-eigenaar en docent bij Bureau Onderhoud, is cursusleider. Wie na de online kennismaking dieper op het onderwerp wil ingaan, wordt geadviseerd deel te nemen aan één van de trainingen RGS bij Bureau Onderhoud. Tijdens die trainingen delen de deelnemers ervaringen uit de dagelijkse praktijk, benoemen de verwachtingen van elkaar en stemmen de route af naar een succesvolle samenwerking.

Een overzicht van de vijf modules met de onderliggende lessen vind je onderaan deze pagina. Een module vraagt ongeveer 45 minuten en bestaat uit een lecture, tekst, beelden en telkens een korte test ter afsluiting van elke les. Heb je voldoende vragen goed beantwoord? Dan krijg je een certificaat.

Voor wie

De E-learning Resultaatgericht Samenwerken is bestemd voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

 • Woningcorporaties en vastgoedbeheerders
 • Schilders- en onderhoudsbedrijven
 • Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
 • Zorg- en onderwijsinstellingen
 • Producenten en leveranciers
 • Adviesbureaus

Leerdoelen

Deze cursus heeft twee voorname doelen.

1. Meer kennis vergaren op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken

 • De rolverdeling van opdrachtgever en opdrachtnemer herkennen
 • De belangrijkste processtappen benoemen
 • Technische aanduidingen leren begrijpen en kunnen uitleggen

2. De juiste beheermethodiek toepassen aan opdrachtgevers- en opdrachtnemerszijde

 • De kritische prestatie-indicatoren optimaal inzetten
 • Methoden toepassen waarmee je het samenwerken beoordeeld

Docent

Daan de Jeu
Daan de Jeu is sinds 2016 mede-eigenaar en docent bij Bureau Onderhoud. Hij werkte daarvoor negentien jaar bij het Verf Advies Centrum, eerst als inspecteur, adviseur en projectleider en vanaf 2005 als vestigingsdirecteur.
Lees meer over Daan de Jeu.

Certificaat van deelname

Na afronding van de cursus ontvang je een digitaal certificaat van deelname.

Vragen?
Bekijk de FAQ’s of neem contact met ons op.

Korting voor abonnees
Abonnees van één van de onderstaande merken van Eisma Bouwmedia volgen deze online cursus met 40% korting. Meer informatie hierover vind je in de FAQ’s.

Aannemer, ArchitectuurNL, Bouwwereld, Glas in Beeld, Installatie, Het Houtblad, Houtwereld, SchildersVakkrant, Eisma’s Schildersblad, ZO!Bouw.

Winkelwagen