Miljoenensteun geeft Circulaire Geveleconomie vliegende start

Het initiatief Circulair Geveleconomie krijgt 2,8 miljoen euro toegekend. Dat geld komt vanuit het programma Toekomstbestendige Leefomgeving die 100 miljoen euro vanuit het Nationaal Groeifonds toebedeeld kreeg.

Met een productie van circa 6,8 miljoen vierkante meter gevel per jaar kan de bouwsector een significante bijdrage leveren aan een circulaire economie en reductie van CO2-uitstoot. De brancheorganisaties vertegenwoordigd in de Circulaire Geveleconomie maken zich al jaren sterk voor circulariteit. Dit om een raam, deur, kozijn of vliesgevel in een volgende cyclus weer terug laten komen in de gevel van een gebouw. Met de financiële steun van 2,8 miljoen euro kunnen de plannen van Circulaire Geveleconomie verder worden uitgerold.

Vliegende start Circulaire Geveleconomie

Monique Fledderman, voorzitter en coördinator Circulaire Geveleconomie is blij met de financiële steun. “Door de gezamenlijke voorbereiding samen met het de ministeries van BZK en IenW kunnen we een vliegende start maken. Het ‘Akkoord Circulaire Geveleconomie’ ligt al klaar om getekend te worden. En dan kunnen we direct door met het starten van de geplande activiteiten. Doordat we onderdeel uit maken van een groter geheel onder regie van TKI Bouw en Techniek met meer dan 130 partners en in nauwe samenwerking met de ministeries van BZK en IenW verwacht ik, dat we grotere stappen kunnen maken. Denk aan het beter kunnen mobiliseren van benodigde kennis, digitalisering, normalisatie en pilots. Maar ook aan overheidsbetrokkenheid of andere zaken die nodig zijn om onze doelen te bereiken.”

Investeren in circulaire gevels

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). Brancheorganisaties en kennispartners investeren naast deze 2,8 miljoen nog eens het zelfde bedrag, wat de totale inzet verdubbelt naar 5,6 miljoen voor de komende vijf jaren. Dit overigens nog los van gevelbedrijven en partners die in andere delen van het programma samenwerken om tot benodigde innovaties te komen.

De detaillering van gevels is één van de meest uitdagende disciplines bij het ontwerpen van een gebouw. De online cursus Geveldetails, gegeven door John Dame van Kiwa BDA Geveladvies, maakt duidelijk hoe je het beste ontwerpt en de levensduur van een gevel kunt verlengen. De E-learning is op het niveau van basisberoepsopleiding (niveau 2) en bestaat uit vier modules met telkens vier lessen.

Bron: Glasinbeeld

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Winkelwagen